i2

Magne Nylenna og Øivind Larsen

Forord

Vi som har skrevet denne boka, deler interessen for samfunnsmedisin, norsk medisinsk historie og vitenskapelige tidsskrifter. Nar vi begge i tillegg har faglig tilhold i Frederik Holsts hus ved Universitetet i Oslo, og dessuten er redaktorer for tidsskriftet Michael som har navn etter Michael Skjelderup, var det narmest uunngaelig at vi for eller senere matte skrive en bok om tidsskriftet Eyr, Norges forste medisinske tidsskrift. Det hadde Holst og Skjelderup som redaktører.

Som alltid i slike prosjekter, har vi hatt mange gode hjelpere. Uten at noen av dem skal gjøres ansvarlige for det endelige resultatet, vil vi spesielt takke Anne Eidsfeldt og Øivind Berg ved Nasjonalbiblioteket for faglig bistand. Gaute Hartberg, Sandy Goldbeck-Wood og Lien Nguyen er blant dem som har hjulpet oss med litteratur og kilder. Ole Didrik Larum ga oss verdifulle innspill og hjelp til a finne egnet bildestoff fra hans medisinhistoriske samlinger pa Voss. Takk også til hjelpsomt personale ved arkiver, biblioteker og museer i København, Oslo og Trondheim. Lotte Bredesen Simonsens redaksjonelle assistanse har vart uvurderlig.

En spesiell takk rettes til Det norske medicinske Selskab som gir oss muligheten til å publisere boken og å gjøre den fritt tilgjengelig på www.dnms.no.

Oslo, oktober 2015

Magne Nylenna
Øivind Larsen