i2

 

Mellom politikk og klinikk i hundre år

Michael 2013; 10: Supplement 13, 7.

3. juni 1913 ble «Handelsdepartementets nye ordning» vedtatt og medisinalvesenet innlemmet i det som fikk navnet Departementet for Sociale Saker, Handel, Industri og Fiskeri. Dette ble i 1916 til Departementet for Sociale Saker, senere Sosialdepartementet, som var navnet helt til 1993. Deretter ble det Sosial- og helsedepartementet til 2002 da Helsedepartementet ble opprettet. Fra 2004 har navnet vært Helse- og omsorgsdepartementet.

3. juni 2013 ble departementets hundre år markert med et fagseminar på Akershus festning i Oslo. Artiklene i denne boken er basert på foredragene ved dette seminaret.

Forfatterne takkes for rask manuskriptlevering og godt samarbeid. Brit Bod Baardsen, Helse- og omsorgsdepartementet og Eli Frivold, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten takkes for bistand i bokproduksjonen, og Øivind Larsen for forsidefotografi av regjeringsbygningen R6, tilholdssted for departementet i 2013, og utforming av omslaget.

Oslo, juni 2013

Magne Nylenna